fbpx

Kwaliteit en Erkend

Kies je voor de Nederlandse Kappersakademie, dan kies je voor kwaliteit!

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
De dagopleidingen van de Nederlandse Kappersakademie zijn erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OC&W). Dit betekent dat onze kwaliteit voldoet aan de eisen die het ministerie stelt aan MBO-opleidingen. We worden jaarlijks gecontroleerd door dezelfde instantie die de kwaliteit van andere MBO-opleidingen meet. Wanneer je de dagopleiding hebt afgerond, ontvang je een MBO-niveau 2, 3 of 4 diploma. Klik hier om het laatste inspectierapport te downloaden en klik hier om het jaarlijkse verslag van werkzaamheden (zelfevaluatie) te lezen.

NRTO
Nederlandse Kappersakademie is lid van NRTO en mag het NRTO-keurmerk voeren. Het NRTO-keurmerk is in de onderwijswereld een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een onderwijsinstelling. Het keurmerk geeft aan dat de Nederlandse Kappersakademie transparant is over opleidingen, adequate dienstverlening biedt, een professionele omgang met klanten kent, deskundig personeel heeft en de klanttevredenheid meet. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een onderwijsinstelling aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.

Nederlandse Kappersakademie werkt volgens de gedragscode van NRTO en is aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumenten.

CRKBO
In het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. De Nederlandse Kappersakademie staat geregistreerd in dit register en voldoet aan dit kwaliteitskeurmerk.

ANKO
De Nederlandse Kappersakademie is lid van Koninklijke ANKO. De Koninklijke ANKO gelooft in de ondernemende kapper en een florerende kappersbranche. De vereniging ondersteunt, adviseert en inspireert op het gebied van ondernemerschap, vakmanschap en werkgeverschap. De dagelijkse praktijk in salons is hierbij het uitgangspunt. Bovendien zet de ANKO op het verhogen van de kwaliteit van het vakmanschap in het onderwijs.