fbpx

Klachtenprocedure

6.2 Procedures voor klachten

De Nederlandse Kappersakademie streeft ernaar om deelnemers zonder problemen hun opleiding te laten volgen aan ons instituut. Het Opleidingsinstituut kent twee verschillende klachtenprocedures. Het onderscheid binnen de procedures wordt gemaakt op basis van de aard van de klacht/bezwaar. Hieronder vindt u een overzicht van deze procedures en de wijze waarop de klacht of het bezwaar kenbaar moet worden gemaakt.

6.2.1 Klachtenprocedure met betrekking tot het onderwijs

Een deelnemer kan een klacht schriftelijk kenbaar maken bij de directie van de Nederlandse Kappersakademie, Mariniersweg 149, 3011 NK Rotterdam. De schriftelijke klacht dient minimaal de volgende items te bevatten: naam en adres van de indiener; naam deelnemer onderwijs; datum van indiening; omschrijving van de maatregel of beslissing, waartegen bezwaar wordt ingediend; omschrijving van de klacht.

Klachten worden door de directie beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbare langere verwerkingstijd vragen, worden door de directie per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Als de afhandeling van uw klacht niet naar tevredenheid verloopt bestaat voor u de mogelijkheid om in beroep te gaan. U kunt hiervoor een bezwaarschrift indienen bij de Commissie van beroep Onderwijs en Examinering  (zie 6.3) of uw klacht aanhangig maken bij de Geschillencommissie (zie 6.4)

6.2.2 Klachtenprocedure met betrekking tot de examinering

Een deelnemer kan een klacht schriftelijk kenbaar maken bij  de examencommissie  van de Nederlandse Kappersakademie, Mariniersweg 149, 3011 NK Rotterdam. De schriftelijke klacht dient minimaal de volgende items te bevatten: naam en adres van de indiener; naam deelnemer onderwijs; datum van indiening; omschrijving van de maatregel of beslissing, waartegen bezwaar wordt ingediend; omschrijving van de klacht.

Klachten worden door de examencommissie beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbare langere verwerkingstijd vragen, worden door de directie per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Als de afhandeling van uw klacht niet naar tevredenheid verloopt bestaat voor u de mogelijkheid om in beroep te gaan. U kunt hiervoor een bezwaarschrift indienen bij de Commissie van beroep Onderwijs en Examinering  (zie 6.3)

 

6.3 Commissie van beroep Onderwijs en Examinering

Klachten omtrent het onderwijs dienen eerst schriftelijk te worden ingediend bij de directie van de Nederlandse Kappersakademie. Tegen het antwoord van de Directie kunt u binnen veertien dagen schriftelijk bezwaar aantekenen bij de Commissie van beroep Onderwijs en Examinering.

Klachten omtrent de examinering dienen eerst schriftelijk te worden ingediend bij de examencommissie  van de Nederlandse Kappersakademie. Tegen het antwoord van de examencommissie kunt u binnen veertien dagen schriftelijk bezwaar aanteken bij de Commissie van beroep Onderwijs en Examinering.

Bezwaarschriften worden door de Commissie van beroep beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbare langere verwerkingstijd vragen, worden door de Commissie van beroep per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Commissie van beroep fungeert zoals beschreven in het Examenreglement Nederlandse Kappersakademie. Voor het examenreglement verwijzen wij u naar https://www.kappersakademie.nl/documenten/examenreglement

 

6.4 De Geschillencommissie

Indien de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kan de klacht ook worden ingediend bij de Geschillencommissie. De Geschillencommissie is een onafhankelijk orgaan waar geschillen tussen o.a. consumenten en ondernemers beslecht kunnen worden. De Geschillencommissie kan alleen ingeschakeld worden bij klachten over het onderwijs.

De procedure van De Geschillencommissie bestaat uit 4 stappen.

Stap 1. Klacht indienen
Stap 2. Verweer van de andere partij
Stap 3: Onderzoek door een deskundige
Stap 4: Zitting en uitspraak

De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend, er kan niet tegen in beroep worden gegaan.

Voor een volledige omschrijving van de klachtenprocedure bij de Geschillencommissie, verwijzen wij u naar http://www.degeschillencommissie.nl/klacht-indienen/de-procedure.