fbpx

Studiefinanciering

Studeren aan de Nederlandse Kappersakademie, betaalbaar voor iedereen!

Studiefinanciering

Ben je 17 jaar of jonger en wil je een voltijd MBO-opleiding (BOL) volgen?

Dan heb je geen recht op studiefinanciering maar wel recht op een studentenreisproduct. Meestal kan je kosten aftrekken van de belasting. Dit is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Meer hierover lees je op: www.duo.nl.

Ben je tussen de 18 en 21 jaar oud en wil je een voltijd MBO opleiding (BOL) volgen?

Als mbo-student kun je ruim € 7.747,- tot € 10.431,- per jaar aan studiefinanciering ontvangen. De mbo-studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, aanvullende beurs, lening en studentenreisproduct.

Studiefinanciering

De mbo BOL-opleidingen vallen onder de tegemoetkoming studiekosten en studiefinanciering. Vanaf de eerste dag van het kwartaal na je 18e verjaardag, heb je recht op studiefinanciering. De studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, studentenreisproduct, aanvullende beurs en een lening. De studiefinanciering wordt in maandelijkse termijnen uitbetaald. Je ontvangt de studiefinanciering aan het eind van de maand op je rekening.

Basisbeurs

De hoogte van de basisbeurs hangt af van je woonsituatie; de beurs voor thuiswonenden bedraagt € 88,48 per maand en die voor uitwonenden € 288,77 per maand.

Aanvullende Beurs

Als je in aanmerking komt voor studiefinanciering, kun je (afhankelijk van het inkomen van de ouders) een aanvullende beurs aanvragen. Deze kan oplopen tot maximaal € 364,42 per maand voor een thuiswonende student en € 387,78 per maand voor een uitwonende student. Word je in het lopende studiejaar 18 jaar, dan is de aanvullende beurs € 103,25 lager. In het nieuwe studiejaar (per 1 augustus) kun je dan in aanmerking komen voor de volledige aanvullende beurs.

Lening € 2.313,12 tot € 6.966,48 per jaar

In het middelbaar beroepsonderwijs mag je € 192,76 per maand lenen naast de basisbeurs en de aanvullende beurs. Heb je geen recht op een aanvullende beurs, dan mag je ook de hoogte van de aanvullende beurs bijlenen.

Lenen met 0% rente

De lening wordt afgesloten op naam van de student. Hiervoor is geen garantstelling van derden nodig. Het rentepercentage is voor 2022 vastgesteld op 0%, je betaalt dus geen rente over je studielening. Het rentepercentage verandert jaarlijks. Na je studie staat het rentepercentage telkens voor 5 jaar vast. De aflossing van de rentedragende lening begint ± 2 jaar na beëindiging van de studie en duurt maximaal 15 jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de hoogte van je inkomen.

Wil je erna doorstuderen en naar het hbo, dan heb je opnieuw recht op 4 jaar studiefinanciering en een studentenreisproduct. Meer hierover lees je op: www.duo.nl.

Bovenstaande bedragen en informatie zijn gebaseerd op de gegevens van DUO voor de periode vanaf augustus 2022. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.