fbpx

Complimenten van de Onderwijsinspectie

11-12-2017

In september heeft de Inspectie van Onderwijs een bezoek gebracht aan de Nederlandse Kappersakademie. Het eindresultaat van het onderzoek mag er wezen! Als bestuur en team zijn wij zeer trots op dit resultaat. De Nederlandse Kappersakademie zet altijd hoog in op kwaliteit! 

Het algemeen oordeel over de Nederlandse Kappersakademie luidde:

“Bij de Nederlandse Kappersakademie gaat veel goed. Om te beginnen bij het onderwijs zelf: de lessen voor de kappersvakken zijn goed. De studenten leren in een prettige omgeving het kappersvak. Docenten hebben daarbij veel aandacht voor wat goed gaat bij de studenten. Maar ze weten ook heel goed wat studenten nog moeten leren. Hun feedback helpt de studenten te weten wat ze nog precies moeten leren. Zo kunnen de studenten gericht verder met leren. De docenten zorgen ervoor dat de studenten goed voorbereid opgaan voor het examen.

Wat ook goed gaat, is de examinering. De examencommissie zorgt ervoor dat die examinering goed verloopt. Zij weet wat goed gaat bij de proeves en waar het beter kan. Ook de resultaten zijn in orde. Voldoende studenten verlaten de opleiding met een diploma en er gaan dus weinig studenten zonder diploma van school. Ten slotte zorgt het management van de school dat de zaken die nu goed gaan, ook goed blijven gaan in de toekomst. Daarvoor heeft het management een kwaliteitszorgsysteem. Daarmee kan ze op tijd bijsturen als het niet helemaal verloopt zoals ze had gepland.”

Download het volledige rapport.