"Vertrouwde kwaliteit"

Nederlandse Kappersakademie beschikt over alle relevante kwaliteitskeurmerken en erkenningen die in Nederland gelden op het gebied van opleiding en examinering.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
De dagopleiding van de Nederlandse Kappersakademie is een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OC&W) erkende particuliere opleiding. De erkenning houdt in dat onze kwaliteit jaarlijks wordt gecontroleerd door dezelfde instantie die de kwaliteit van andere MBO opleidingen meet. Klik hier om het Inspectierapport 2015 te downloaden en klik hier om het verslag van werkzaamheden over 2014-2015 (zelfevaluatie) te lezen.

NRTO
NRTO is de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Als lid van deze raad committeert Nederlandse Kappersakademie zich aan de gedragscode van NRTO. NRTO-leden zijn tevens aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumenten. 

Klik hier voor de Gedragscode van NRTO

Klik hier voor de Algemene voorwaarden Consumenten NRTOANKO
Nederlandse Kappersakademie is lid van Koninklijke ANKO. De Koninklijke ANKO gelooft in de ondernemende kapper en een florerende kappersbranche. Alles wat de ANKO doet staat in dienst van het gemeenschappelijke belang van de leden in de kappersbranche. De vereniging ondersteunt, adviseert en inspireert op het gebied van ondernemerschap, vakmanschap en werkgeverschap. Daarbij is de dagelijkse praktijk in salons het uitgangspunt. Bovendien is één van de speerpunten in het ANKO-beleid het verhogen van de kwaliteit van het vakmanschap in het onderwijs.

Intercoiffure
Nederlandse Kappersakademie is lid van Intercoiffure Nederland. Intercoiffure is de meest succesvolle, exclusieve kappersorganisatie ter wereld. In meer dan 60 landen vind u deze topsalons. In Nederland zijn +/- 80 salons aangesloten bij Intercoiffure. Na strenge selectie en ballotage treden de geselecteerde salons toe tot Intercoiffure. Vanaf dat moment beschikken deze Intercoiffure salons over exclusieve worldwide informatie m.b.t. haarmode.