Tarieven MBO 3 Haarstylist dame in twee jaar (BOL)

De Nederlandse Kappersakademie is een particuliere opleiding. Kwaliteit en praktijk zijn voor ons de belangrijkste uitgangspunten. Omdat het lesaanbod anders is dan in het reguliere onderwijs, liggen de kosten gemiddeld hoger.

Hier staat tegenover dat je verzekert bent van een opleiding met kwaliteit. Lesuitval komt tijdens je opleiding niet voor.  Het startsalaris van NKA-studenten ligt vaak hoger dan gemiddeld. Daarnaast volg je de opleiding versneld. Je zit minder lang op school dan bij een reguliere opleiding en je kan eerder beginnen met werken.

Het lesgeld voor de tweejarige opleiding bedraagt € 9.100,-*. Dit is inclusief materialenpakket kapper, materialenpakket visagie, licenties voor online lesboeken en visagie en licenties voor online Nederlands en rekenen (2F). Het lesgeld is exclusief examengeld, modellenvergoedingen en kledingpakket.

De Nederlandse Kappersakademie is een particulier opleidingsinstituut. Het wettelijk lesgeld van €1.168,-, dat studenten ouder dan 18 jaar moeten betalen, komt te vervallen omdat je je inschrijft voor particulier onderwijs.

Bel gratis 0800-0123 Vraag informatiegesprek aan


Betaling

Betaling van het lesgeld kan op twee manieren: maandelijks (betaalplan 1) of in drie termijnen (betaalplan 2).

Betaalplan 1 / Maandelijks
De inschrijftermijn voor start van de opleiding bedraagt € 475,-. Vervolgens via automatische incasso in 23 achtereenvolgende maandelijkse termijnen van € 375,-.

Betaalplan 2 / In drie termijnen (korting van € 500,-)
Bij inschrijving van de opleiding de eerste termijn van € 475,-. Een maand voor aanvang van de opleiding de tweede termijn van € 4.062,50 In de 6e maand van de opleiding de laatste termijn van € 4.062,50 Bij betaling in drie termijnen ontvang je een korting van € 500,- en bedraagt het lesgeld voor de éénjarige opleiding € 8.600,-*.

* Prijswijzigingen voorbehouden.


Studiefinanciering en Fiscaal voordeel

Betaal je zelf de opleiding?
Dan geldt ook voor jou dat de opleidingskosten vaak aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.  Zo verlaag je de kosten van je opleiding! Meer informatie over fiscaal voordeel kun je hier lezen.

Ben je 17 jaar of jonger en wil je een voltijd MBO opleiding (BOL) volgen?
Dan heb je geen recht op studiefinanciering maar wel je wel recht op een studentenreisproduct. Meestal kan je kosten aftrekken van de belasting. Dit is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Meer hierover lees je op: www.duo.nl.

Ben je tussen de 18 en 30 jaar oud en wil je een voltijd MBO opleiding (BOL) volgen?
Als mbo-student kun je ruim € 7.200,- tot € 9.700,- per jaar aan studiefinanciering ontvangen. De mbo-studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, aanvullende beurs, lening en studentenreisproduct.
Onderstaande bedragen zijn gebaseerd op de gegevens van DUO voor de periode vanaf augustus 2018.  Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Studiefinanciering
De mbo BOL opleidingen vallen onder de tegemoetkoming studiekosten en studiefinanciering. Vanaf de eerste dag van het kwartaal na je 18e verjaardag, heb je recht op studiefinanciering. De studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, studentenreisproduct, aanvullende beurs en een lening. De studiefinanciering wordt in maandelijkse termijnen uitbetaald. Je ontvangt de studiefinanciering aan het eind van de maand op je rekening.

Basisbeurs
De hoogte van de basisbeurs hangt af van je woonsituatie; de beurs voor thuiswonenden bedraagt € 85,13 per maand en die voor uitwonenden € 277,84 per maand.

Aanvullende Beurs
Als je in aanmerking komt voor studiefinanciering, kun je (afhankelijk van het inkomen van de ouders) een aanvullende beurs aanvragen. Deze kan oplopen tot maximaal € 351,46 per maand voor een thuiswonende student en € 373,94 per maand voor een uitwonende student. Word je in het lopende studiejaar 18 jaar, dan is de aanvullende beurs € 96,25 lager. In het nieuwe studiejaar (per 1 augustus) kun je dan in aanmerking komen voor de volledige aanvullende beurs.

Lening € 2.158,- tot €6.481,- per jaar
In het middelbaar beroepsonderwijs mag je € 185,46 per maand lenen naast de basisbeurs en de aanvullende beurs. Heb je geen recht op een aanvullende beurs, dan mag je ook de hoogte van de aanvullende beurs bijlenen.

Voorwaarden lening bij DUO
De lening wordt afgesloten op naam van de student. Hiervoor is geen garantstelling van derden nodig. Het rentepercentage is voor 2018 vastgesteld op 0%, je betaalt dus geen rente over je studielening. Het rentepercentage verandert jaarlijks. Na je studie staat het rentepercentage telkens voor 5 jaar vast. De aflossing van de rentedragende lening begint ± 2 jaar na beëindiging van de studie en duurt maximaal 15 jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de hoogte van je inkomen.

Wil je erna doorstuderen en naar het hbo, dan heb je opnieuw recht op 4 jaar studiefinanciering en een studentenreisproduct. Meer hierover lees je op: www.duo.nl.