FAQ Covid-19 (Corona) Avondopleiding

Welke maatregelen zijn er getroffen binnen de academie?

Hieronder vind je een overzicht van de regels die wij volgen en welke maatregelen er binnen de academie zijn getroffen:

 • Wij houden 1,5 meter afstand.
 • We groeten zonder een hand te geven.
 • Wij nemen geen jassen aan.
 • De handen moeten verplicht worden gedesinfecteerd bij binnenkomst. Hiertoe hebben wij zuilen met desinfectant bij de ingangen staan.
 • Wij maken gebruik van wegwerpkapkleden.
 • De wasbakken zijn voorzien van kuchschermen.
 • De kappersstoelen staan 1,5 meter uit elkaar waar mogelijk en anders staan hier kuchschermen tussen.
 • Zowel studenten en docenten dragen een mondkapje of face shield (spatscherm)
 • Klanten en modellen zijn verplicht een mondkapje te dragen.
 • Met grote regelmaat worden de aanrakingspunten gedesinfecteerd.
 • Wij accepteren geen contant geld.
Hoe wordt gehandeld wanneer bekend is dat een besmette student op school is geweest?

De besmette student moet in quarantaine. Bij een besmette student wordt het daarvoor geldende corona-protocol gevolgd. Pas wanneer de student 24 uur klachtenvrij is, mag de student weer naar school. De gegevens van de student worden i.v.m. privacy niet doorgegeven.

Inmiddels geldt dat wanneer je volledig beschermd bent, je niet meer in thuisquarantaine hoeft indien je in contact bent geweest met een besmet persoon. Op de website rijksoverheid.nl is te lezen wat beschouwd wordt als beschermd zijn tegen corona. Hier staat aangegeven dat je beschermd bent als:

• je in het afgelopen half jaar corona hebt gehad of
• als je meer dan 14 dagen geleden je 2e prik kreeg met het vaccin van AstraZeneca, Pfizer of Moderna of
• 1 prik kreeg met het vaccin van Janssen of
• 1 prik kreeg met 1 van deze vaccins nadat je langer dan 6 maanden geleden corona had.

Samengevat houdt dit in dat studenten die gevaccineerd zijn of het afgelopen half jaar corona hebben gehad en in aanraking zijn geweest met een besmet persoon, niet meer in thuisquarantaine hoeven. Wel wordt nog steeds geadviseerd je te laten testen op het moment dat je corona-gerelateerde klachten krijgt. Raadpleeg https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona
​​​​​​voor meer informatie.

Heeft de student/klant die in aanraking is geweest met een besmet persoon geen inenting of geen corona gehad in het afgelopen jaar? Het model of klant van de student moet dan in quarantaine omdat deze wordt gekwalificeerd als nauw contact (langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand). De rest van de klas en klanten hoeft in principe niet in quarantaine, tenzij ze ook langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 afstand met de besmette persoon zijn geweest. Uiteraard moet wel goed in de gaten gehouden worden of er klachten ontstaan. Dan moet de persoon uiteraard thuisblijven en zich laten testen.

Wanneer de besmette student 24 uur klachtenvrij is geweest, mag de student de lessen weer hervatten.

Hoe wordt gehandeld wanneer een docent besmet blijkt?

De besmette docent moet in quarantaine. Inmiddels geldt dat wanneer je volledig beschermd bent, je niet meer in thuisquarantaine hoeft indien je in contact bent geweest met een besmet persoon. Op de website rijksoverheid.nl is te lezen wat beschouwd wordt als beschermd zijn tegen corona. Hier staat aangegeven dat je beschermd bent als:

• je in het afgelopen half jaar corona hebt gehad of
• als je meer dan 14 dagen geleden je 2e prik kreeg met het vaccin van AstraZeneca, Pfizer of Moderna of
• 1 prik kreeg met het vaccin van Janssen of
• 1 prik kreeg met 1 van deze vaccins nadat je langer dan 6 maanden geleden corona had.

Samengevat houdt dit in dat studenten die gevaccineerd zijn of het afgelopen half jaar corona hebben gehad en in aanraking zijn geweest met een besmet persoon, niet meer in thuisquarantaine hoeven. Wel wordt nog steeds geadviseerd je te laten testen op het moment dat je corona-gerelateerde klachten krijgt. Raadpleeg https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona
​​​​​​voor meer informatie.

Heeft de student/klant die in aanraking is geweest met de besmette docent geen inenting of geen corona gehad in het afgelopen jaar? Het model of student van de docent moet dan in quarantaine omdat deze wordt gekwalificeerd als nauw contact (langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand). De rest van de klas en klanten hoeft in principe niet in quarantaine, tenzij ze ook langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 afstand met de besmette persoon zijn geweest. Uiteraard moet wel goed in de gaten gehouden worden of er klachten ontstaan. Dan moet de persoon uiteraard thuisblijven en zich laten testen.

Wanneer de besmette docent 24 uur klachtenvrij is geweest, mag de docent weer lesgeven op de academie.

Welke richtlijnen worden gevolgd met betrekking tot COVID?

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en overleggen in situaties van besmetting altijd met de GGD. Daarnaast hanteren wij in de kapsalons het protocol voor de kappersbranche.

Worden namen van besmette studenten of docenten doorgegeven?

Wij geven i.v.m. privacy geen namen door aan derden van besmette studenten of docenten. Als er een melding via het secretariaat binnen komt, zullen wij in verband met het contactonderzoek wel de gegevens delen met de docent van de klas zodat we kunnen nagaan waar in de school de student is geweest en met wie hij of zij evt. in contact is geweest.

Ik heb lichte klachten (bijv. loopneus of keelpijn) en ik wil toch naar de opleiding komen. Mag dat?

Ook bij lichte klachten moet je thuisblijven. Als je op de academie komt en het blijkt dat je deze klachten hebt, verzoeken we je vriendelijk om weer naar huis te gaan. Het volgen van de lessen is dan niet mogelijk.

De academie is een tijd gesloten geweest door de lockdown. Welke gevolgen heeft dit voor mijn opleiding?

Zodra het ons vanuit de overheid is toegestaan om in de avonduren het onderwijs voor volwassenen te hervatten, brengen wij onze studenten hiervan op de hoogte via een email. We gaan dan verder waar we gebleven waren. Alle studenten ontvangen een email waarin de nieuwe einddatum van de opleiding wordt gecommuniceerd. Alle lessen worden dus gegeven volgens de onderwijsovereenkomst, alleen de einddatum van de opleiding zal verplaatsen naar de toekomst. Startdata van eventuele vervolgopleidingen worden hierop zoveel mogelijk aangepast.

 

Ik volg een avondopleiding. Nu is de school gesloten i.v.m. een lockdown door de overheid. Krijg ik tijdens deze lockdownperiode online les?

Onze avondopleiding is een opleiding die gericht is op het leren van het kappersvak in de praktijk. Op het moment dat de school verplicht moet sluiten, is het geven van deze lessen niet mogelijk. Wij kiezen ervoor deze lessen niet online te verzorgen omdat we op deze wijze simpelweg niet voor de kwaliteit van onderwijs kunnen zorgen, waar wij als organisatie voor staan. Het kappersvak leert men in de praktijk en helaas niet online.

Van de overheid is praktijkonderwijs in de avonduren toegestaan, ondanks de avondklok. Waarom blijft de school dan toch gesloten?

Het deelnemen aan praktijkonderwijs is inderdaad één van de uitzonderingen die gelden op de restricties van de avondklok. Echter is dit alleen van toepassing op praktijkonderwijs binnen een wettelijk erkende MBO- opleiding. De avondopleidingen van de Nederlandse Kappersakademie vallen niet onder de wettelijk erkende MBO-opleidingen. Hierdoor is er voor onze studenten geen ontheffing / uitzondering op de restricties van de avondklok. Onze brancheorganisatie heeft een stevige lobby gevoerd in Den Haag om dit voor elkaar te krijgen, helaas zonder resultaat. Voor onze avondopleidingen rest niets anders dan te wachten totdat de avondklok wordt opgeheven. Op basis van de laatste berichtgeving verwachten / hopen wij dat dit begin april zal zijn.

Beslisboom - Thuisblijven of naar school?

Klik op onderstaande afbeelding om de beslisboom te bekijken.

Afbeelding beslisboom