FAQ Covid-19 (Corona) Dagopleiding

Welke maatregelen zijn er getroffen binnen de academie?

Hieronder vind je een overzicht van de regels die wij volgen en welke maatregelen er binnen de academie zijn getroffen:

 • Wij houden 1,5 meter afstand.
 • We groeten zonder een hand te geven.
 • Wij nemen geen jassen aan.
 • De handen moeten verplicht worden gedesinfecteerd bij binnenkomst. Hiertoe hebben wij zuilen met desinfectant bij de ingangen staan.
 • Wij maken gebruik van wegwerpkapkleden.
 • De wasbakken zijn voorzien van kuchschermen.
 • De kappersstoelen staan 1,5 meter uit elkaar waar mogelijk en anders staan hier kuchschermen tussen.
 • Zowel studenten en docenten dragen een mondkapje of face shield (spatscherm)
 • Klanten en modellen zijn verplicht een mondkapje te dragen.
 • Met grote regelmaat worden de aanrakingspunten gedesinfecteerd.
 • Wij accepteren geen contant geld.
Hoe wordt gecontroleerd of een klant klachten heeft die kunnen duiden op corona?

Bij binnenkomst meldt een klant zich bij de receptie. Hier worden de zogenaamde triage-vragen aan de klant gesteld. Wanneer op alle vragen NEE geantwoord kan worden, kan de klant een behandeling ondergaan. Zo niet, dan wordt de klant verzocht om een nieuwe afspraak te maken.

Klik op deze link om de vragenlijst te bekijken

Hoe wordt gehandeld wanneer bekend is dat er een besmette klant in de salon is geweest?

Omdat elke situatie anders is, raadplegen wij altijd eerst de lokale GGD om na te gaan wat zij in de desbetreffende situatie adviseren. In het geval van een besmette klant zijn de algemene richtlijnen: Het uitvoeren van contactonderzoek. Welke student heeft de klant geknipt/een behandeling gegeven? Omdat de student langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand is geweest van de besmette klant, moet hij of zij 10 dagen in quarantaine (gerekend vanaf het moment dat de behandeling heeft plaatsgevonden). Als de student binnen deze 10 dagen klachten krijgt, dan moet hij/zij zich laten testen op het corona-virus:

 • Bij een negatieve test op dag 1 wordt verzocht nogmaals te testen op dag 5. Wanneer de testuitslag bij het testen na dag 5 van de quarantaine nog steeds negatief is, mag de student weer naar school.
 • Bij een positieve test wordt het daarvoor geldende corona-protocol gevolgd. Pas wanneer de student 24 uur klachtenvrij is, mag de student weer naar school. De gegevens van de student worden i.v.m. privacy niet doorgegeven.

De rest van de klanten en studenten die op hetzelfde moment aanwezig waren in de kapsalon, hoeven in principe niet in quarantaine omdat zij geen nauw contact waren van de klant (dat wil zeggen: meer dan een kwartier binnen een afstand van 1,5 meter verbleven). Wel moet een ieder alert blijven op klachten. Bij klachten geldt dan weer het protocol om thuis te blijven en je te laten testen.

Hoe wordt gehandeld wanneer bekend is dat een besmette student op school is geweest?

De besmette student moet in quarantaine. Het evt. model of klant van de student moet ook in quarantaine omdat deze wordt gekwalificeerd als nauw contact (langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand). De rest van de klas en klanten hoeft in principe niet in quarantaine, tenzij ze ook langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 afstand met de besmette persoon zijn geweest. Uiteraard moet wel goed in de gaten gehouden worden of er klachten ontstaan. Dan moet de persoon uiteraard thuisblijven en zich laten testen.

Wanneer de besmette student 24 uur klachtenvrij is geweest, mag de student de lessen weer hervatten.

Hoe wordt gehandeld wanneer een docent besmet blijkt?

De besmette docent moet in quarantaine. Studenten, modellen of klanten die worden gekwalificeerd als nauw contact (langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand) moeten 10 dagen gemeten vanaf het contactmoment, in quarantaine. De studenten en klanten die geen nauw contact zijn hoeven niet in quarantaine, Wel moet goed in de gaten gehouden worden of er klachten ontstaan. Dan moet de persoon uiteraard thuisblijven en zich laten testen.

Wanneer de besmette docent 24 uur klachtenvrij is geweest, mag de docent weer lesgeven op de academie.

Ik heb lichte klachten (bijv. loopneus of keelpijn) en ik wil toch naar school. Mag dat?

Ook bij lichte klachten moet je thuisblijven. Als je op school komt en het blijkt dat je deze klachten hebt, dan word je naar huis gestuurd.

Welke richtlijnen worden gevolgd met betrekking tot COVID?

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en overleggen in situaties van besmetting altijd met de GGD.Daarnaast hanteren wij in de kapsalons het protocol voor de kappersbranche.

Worden namen van besmette studenten of docenten doorgegeven?

Wij geven i.v.m. privacy geen namen door aan derden van besmette studenten of docenten. Als er een melding via het secretariaat binnen komt, zullen wij in verband met het contactonderzoek wel de gegevens delen met de docent van de klas zodat we kunnen nagaan waar in de school de student is geweest en met wie hij of zij evt. in contact is geweest.

Ik blijf thuis i.v.m. verkoudheidsklachten/corona-gerelateerde klachten. Hoe zit het met mijn absenties?

Absenties worden te allen tijde geregistreerd, ongeacht de reden van afwezigheid. Zo ontstaat er een duidelijk beeld van je aanwezigheid op school. Ook in verband met de veiligheid is dit van belang. Bij een calamiteit is dan duidelijk wie zich op dat moment in het pand bevinden.

Om deel te mogen aan de Proeven van Bekwaamheid geldt een norm van maximaal 10% afwezigheid gedurende een blok. Als je voor de rest gewoon deelneemt aan de lessen, dan zal dit verder geen consequenties hebben. Op het moment dat je thuisblijft vanwege de klachten, kun je ook gewoon deelnemen aan de online lessen die gepland staan op het dagdeel dat je niet fysiek op school bent. De absenties door afwezigheid vanwege lichte klachten zullen hierdoor hoogstwaarschijnlijk minimaal zijn.

De school is een tijd gesloten geweest door de lockdown. Welke gevolgen heeft dit voor mijn opleiding?

Onze dagopleiding is een praktijkgerichte opleiding. Een klein deel van de opleiding bestaat uit theorielessen. Te denken valt hierbij aan vakken als Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap. Maar ook vaktheorie over bijvoorbeeld kleuren van het haar. Op het moment dat de school langere tijd gesloten is door een lockdown, dan zal het theoretische gedeelte van de opleiding zoveel mogelijk online gegeven worden. Op het moment dat de school dan weer open gaat, dan heb je deze lessen alvast gehad en kan er op die manier nog meer focus worden gelegd op de praktijkvakken.

Als we toch voor langere tijd gesloten moeten blijven en hierdoor de ontstane achterstand niet meer binnen de tijd van de opleiding kunnen inhalen, dan verlengen we de opleiding kosteloos met een half jaar.

Beslisboom - Thuisblijven of naar school?

Klik op onderstaande afbeelding om de beslisboom te bekijken.

Afbeelding beslisboom